Psykolog Fróði Debes

Stress psykolog2018-12-18T15:23:41+00:00

Stress psykolog

Psykolog Fróði Debes viser vejen gennem angst, depression og traumatiske oplevelser. Hans fokus er kropsorienteret stress psykologi, der fører fysiske symptomer som svimmelhed, åndedræts-, koncentrations- og søvnbesvær tilbage på sin fysiske eller mentale årsag

Målet er øget velvære, et liv fri for angst og depression. De fleste af Fróði Debes patienter henvises til praksis gennem sygesikringen.

– Det er ofre for incest, voldtægt eller anden mishandling. Det er krigsveteraner med post traumatisk stress syndrom eller flygtninge eller vidner til ulykker, fx trafikuheld, siger Fróði Debes.

I gruppen nævner Fróði Debes også kvinder, der har fået abort efter 12. uge, pårørende til alvorligt fysisk eller psykisk syge eller ulykkelige mennesker, der har forsøgt selvmord.

Psykologens patienter fra erhvervslivet. En anden gruppe af psykologens patienter er personer, der henvises gennem en sygeforsikring for virksomheder.

Det er typisk meget samvittighedsfulde mennesker, der er kommet i klemme pga. en for høj arbejdsbelastning. Det kan være en virksomhed, der er fusioneret. De daglige rutiner er gået fløjten. Den ansatte påtager sig uhensigtsmæssigt meget arbejde for at bringe dagligdagen på ret køl. Pludselig kan personen ikke sove om natten. Der opstår koncentrations-besvær. Hukommelsen svigter. Pga. stress overkommer personen ikke længere, hvad man tidligere gjorde med venstre hånd, forklarer Fróði Debes.

Vi viser vejen ud. Fokus ligger på kroporienteret stress psykologi. Her kigger man på de kropslige symptomer og arbejder for at finde deres årsag gennem dialog.

– Jeg oplever ofte, at folk kommer til mig med frygten for, at de har fået en hjerneskade. I langt de fleste tilfælde har hukommelsessvigt, koncentrationsbesvær og lign. en helt igennem mental årsag. Det afslører patientens historie og vores samtale, siger Fróði Debes.

I tilfælde, hvor symptomerne har mentale årsager, arbejder man typisk med to elementer

– Jeg arbejder med de ydre vilkår. Målet er at fjerne de objektive årsager til stress, de såkaldte stressorer. Hvis det drejer sig om en stresset ansat i en virksomhed, arbejder vi fx på at få personen til at påtage sig færre opgaver.

– Dernæst arbejder jeg med de indre og individuelle årsager. Sammen med patienten arbejder jeg på at udbedre de skader, som tilstanden af stress har frembragt hos patienten. Han eller hun får indsigt i, hvordan man gearer ned, falder til ro og slapper af, fortæller Fróði Debes.

Det overordnede mål er at finde tilbage til livet igen og genvinde det oprindelige og autentiske jeg. Det er ’den personlige kærne’ eller ’ din primære natur’ i behandlerens ord.

Fakta om behandler Fróði Debes

Fróði Debes har over 30 års erfaring i kropsorienteret stress psykologi. Fra praksis i Valby arbejder han også med psykometri, kvantitativ EEG, brain mapping og neuro feedback og planlægning og udførelse af psykologiske tests til forskningsformål. Orienter dig om disciplinernes indhold under menupunktet ’Vi tilbyder’ her på hjemmesiden.