• Psykolog Fróði Debes

Psykometrisk evaluering / personaleudvælgelse

HVAD MÅLES?

Standardiserede psykometriske tests måler individuelle egenskaber som:

 • Generel intelligens
 • Mentale evneområder – brede og snævre
 • Personlighed – typer og træk

HVILKEN BETYDNING HAR DE PSYKOMETRISKE EGENSKABER?

Ens almene evneniveau eller generelle intelligens har, alt andet lige, meget stor betydning for, hvordan man, over en længere periode, vil kunne klare sig i mange af livets sammenhænge.

Såsom i:

 • Skole
 • Videreuddannelse
 • Erhverv

Ens personlighed har derudover afgørende betydning for, hvordan man trives og befinder sig, samt hvordan man kommer ud af det og samarbejder med andre mennesker privat og i ens erhverv.

ANVENDELSE

En psykometrisk undersøgelse kan være en hjælp, når du ønsker:

 • Øget selvforståelse
 • At tage en uddannelse
 • Står over for et erhvervsvalg

I erhvervslivet kan psykometriske undersøgelser være til hjælp ved:

 • Udvælgelse af stillingsansøgere

 • Selektion af personale til videreuddannelse

STYRKE

En sammenlignende undersøgelse*) af en bred vifte af forskelligartede udvælgelsesmetoder, anvendt over et meget langt åremål, har vist, at mentale evner er bedst til at forudsige succes på arbejdet.

I klinikken anvendes et bredt sortiment af internationalt anerkendte evneprøver og personlighedsprøver.

*) Schmidt F. and Hunter J. General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of Personality and Social Psychology 2004; 1: 162-173

*) Schmidt F. Et al. Working paper 2016. The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 100 Years of Research Findings.

Kontakt mig

  Om mig

  Jeg har arbejdet som psykolog i over 30 år.

  Min terapeutiske tilgang er mangesidig og tilrettelægges efter det særlige tema, du ønsker at arbejde med.

  NYSTEDVEJ 9
  2500 VALBY

  RUTEVEJLEDNING

  TELEFON: 51 77 22 80
  MAIL: FRODIDEBES@PROTONMAIL.COM
  CVR: 16578797