Psykometrisk evaluering / personale udvælgelse

Hvad måles?

Standardiserede psykometriske tests måler individuelle egenskaber som:

HVILKEN BETYDNING HAR DE PSYKOMETRISKE EGENSKABER?

Ens almene evneniveau eller generelle intelligens har, alt andet lige, meget stor betydning for, hvordan man, over en længere periode, vil kunne klare sig i mange af livets sammenhænge.

Såsom i:

Ens personlighed har derudover afgørende betydning for, hvordan man trives og befinder sig, samt hvordan man kommer ud af det og samarbejder med andre mennesker privat og i ens erhverv.

Anvendelse

En psykometrisk undersøgelse kan være en hjælp, når du ønsker:

I erhvervslivet kan psykometriske undersøgelser være til hjælp ved:


  Styrke

  En sammenlignende undersøgelse*) af en bred vifte af forskelligartede udvælgelsesmetoder, anvendt over et meget langt åremål, har vist, at mentale evner er bedst til at forudsige succes på arbejdet.

  I klinikken anvendes et bredt sortiment af internationalt anerkendte evneprøver og personlighedsprøver.

  *) Schmidt F. and Hunter J. General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of Personality and Social Psychology 2004; 1: 162-173

  *) Schmidt F. Et al. Working paper 2016. The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 100 Years of Research Findings.

  Kontakt mig