Psykolog Fróði Debes

Psykometri2019-06-14T08:28:24+00:00

Psykometri / personaleudvælgelse

Hvad måles?

Standardiserede psykometriske tests måler individuelle egenskaber som:

 • Generel intelligens
 • Mentale evneområder – brede og snævre
 • Personlighed – typer og træk

Betydning

Ens almene evneniveau eller generelle intelligens har, alt andet lige, meget stor betydning for, hvordan man, over en længere periode, vil kunne klare sig i mange af livets sammenhænge, så som i:

 • skole
 • videreuddannelse
 • erhverv

Ens personlighed har derudover afgørende betydning for, hvordan man trives og befinder sig, samt hvordan man kommer ud af det og samarbejder med andre mennesker privat og i ens erhverv.

Anvendelse

En psykometrisk undersøgelse kan være en hjælp, når man ønsker:

 • øget selvforståelse
 • at tage en uddannelse
 • står over for et erhvervsvalg

I erhvervslivet kan psykometriske undersøgelser være til hjælp ved:

 • udvælgelse af stillingsansøgere
 • selektion af personale til videreuddannelse

Styrke

En sammenlignende undersøgelse*) af en bred vifte af forskelligartede udvælgelsesmetoder, anvendt over et meget langt åremål, har vist, at mentale evner er bedst til at forudsige succes på arbejdet.

I klinikken anvendes et bredt sortiment af internationalt anerkendte evneprøver og personlighedsprøver.

*) Schmidt F. and Hunter J. General Mental Ability in the World of Work: Occupational Attainment and Job Performance. Journal of Personality and Social Psychology 2004; 1: 162-173

*) Schmidt F. Et al. Working paper 2016. The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 100 Years of Research Findings.