Psykolog Fróði Debes

Psykolog Fróði Debes
Neurofeedback2020-03-02T15:42:16+00:00

Neurofeedback

Hvad er brain mapping?

Klinikken samarbejder i vigtige tilfælde med en ekspert i kvantitativ EEG (qEEG) om bidrag til den diagnostiske udredning ved hjælp af Brain Maps.

Et brain map kan give en bedre forståelse af kognitive og personlighedsmæssige følger efter:

 • Traumatiske hjerneskader

 • Hovedtraumer med hjernerystelse (postkommotionelt syndrom)

 • Piskesmældslæsion

 • Hjerneskader af anden art

Et brain map kan give en bedre forståelse af:

 • Udviklingsmæssige forstyrrelser som eksempelvis ADHD hos børn og voksne

Et brain map anvendes også før, undervejs og efter en behandling med neurofeedback for:

 • Diagnose

 • Monitorering

 • Måling af behandlingseffekt

Vurderingen af et brain map foretages i forhold til en normativ database. Der anvendes bl.a. diskriminative algoritmer (statistisk analyse) for at udskille og afgrænse bestemte kliniske tilstande.

Hvad er neurofeedback?

Neurofeedback, også kaldet EEG-feedback, er en metode til at opnå øget regulering af ens mentale tilstande igennem træning af ens hjernebølger.

Neurofeedback træning

Under træning med neurofeedback får du en hurtig tilbagemelding om din hjernebølgeaktivitet, målt igennem elektroder klæbet på hovedbundet.

Formålet er at opnå bevidst kontrol over de forskellige typer hjernebølger. Hensigtsmæssige bølgetyper søges fremmet, og uhensigtsmæssige eller umodne bølgetyper søges hæmmet.

Når hjernebølgerne ændres i den ønskede retning, gives straks en positiv feedback i form af en lyd eller et billede, der ændrer sig med hjernebølgerne.

Den positive feedback kan også bestå i en videosekvens med ledsagende musik.

Ved neurofeedback lærer du i løbet af et antal sessioner at bringe dig i, og vedvarende opretholde, optimale og dynamisk afstemte aktiveringstilstande i hjernen.

Dette muliggør effektiv forarbejdning af indtryk, sikker og fokuseret udførelse af mentale operationer, ordnede og planmæssige handlinger samt velregulerede udtryk for dine stemninger, følelser og impulser.

Metoden beskrives også som “operant betingning” af indre tilstande. Indlæring er den virksomme proces under træningen.

Metoden bruges med fordel i behandling af bl.a.:

 • Angst, uro og anspændthed

 • Psykosomatiske tilstande

 • Depression

 • Kognitive forstyrrelser efter hjerneskade

 • Stress og udbrændthed, for at geare ned og opnå større afslappelse

 • Symptomer på opmærksomhedsforstyrrelser og bevægelsesuro (ADHD) hos børn og voksne

Ring til mig
Skriv til mig