Andre tilskud

Der gives i visse tilfælde mulighed for:

  • Delvis refusion af egenbetalingen under sygesikringsordningen ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark
  • Støtte fra fonde
  • Støtte fra ens socialcenter
  • Støtte fra virksomhedsordninger
  • Støtte fra sundheds- og andre forsikringer

Du har altid muligt at komme i terapi, eller at modtage anden psykologhjælp, på privat basis som selvbetaler