Neuropsykologisk undersøgelse og intelligenstest af børn

Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse eller en intelligenstest kan fås hurtigt og uden ventetid.

Førskolebørn kan få brug for en neuropsykologisk undersøgelse for at identificere eventuelle vanskeligheder i udviklingen af f.eks. sprog, indlæring og opmærksomhed, og for at gøre barnet bedre rustet til den kommende skolegang.

Børn i skolealderen kan få brug for en neuropsykologisk undersøgelse som led i en samlet udredning for vanskeligheder i skolen. En neuropsykologisk undersøgelse kan være en forudsætning for at komme videre i udredningen i andre offentlige systemer.

En neuropsykologisk undersøgelse af børn udføres med en række test for at undersøge barnets styrker, svagheder og en samlet intelligens. En række specifikke evneprøver og færdighedsprøver kan blive anvendt, når barnet har specielle individuelle behov.