Psykolog Fróði Debes

Neuropsykologi2019-06-14T08:53:14+00:00

Neuropsykologi i København

Intellektuelle og personlighedsmæssige ændringer efter en hjerneskade kan kræve store omstillinger i ens tilværelse. Livet foregår oftest på væsentligt ændrede forudsætninger, som indebærer en krævende og svær omstillingsproces. Det er nødvendigt at få et grundigt overblik over sådanne ændringer og at få vejledning om, hvordan man bedst kan kompensere for vanskelighederne.

Det kan være en stor belastning, når man igennem lang tid har forsøgt at finde nye måder at gøre tingene på, hvor man forsøger at opbygge kompenserende strategier til støtte for den nye, mere sårbare eller svækkede funktion. Måske søger man også efter nye meningsfulde mål og perspektiver i tilværelsen. Også éns nærmeste kan være belastet af ikke helt at forstå de neuropsykologiske ændringer, når de vil støtte én.

Her kan der være hjælp at hente i en neuropsykologisk undersøgelse bl.a. med standardiserede tests, som beskriver mentale funktioner som typisk vil omfatte

  • Koncentration og hukommelse
  • Sprogforståelse og tale
  • Mekanisk forståelse og evnen til at orientere sig rumligt
  • Hurtighed i at udføre enkle opgaver
  • Overordnet styring, kontrol og regulering af tanker, følelser og adfærd
  • Andre specifikke intellektuelle funktionsforstyrrelser
  • Emotionelle og personlighedsmæssige forandringer
  • Ændringer i social funktion

Den neuropsykologiske undersøgelse kan være en uvurderlig hjælp til at få en grundig beskrivelse af ens mentale funktion og forudsætninger. Man kan bl.a. få belyst sine stærke og svage områder, f.eks. i planlægningen af en revalidering eller i forberedelsen til en pensionsansøgning.

Visse svækkede intellektuelle funktioner kan med fordel støttes eller afhjælpes gennem systematisk genoptræning, som vi med faglig ekspertise kan rådgive om.

Ens nærmeste kan have en stor fordel af at lære at forstå de neuropsykologiske ændringer for at kunne støtte en bedst muligt.

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, kan det være en stor hjælp at tale med en psykolog. Jeg har mange års erfaring med at hjælpe folk gennem denne svære proces, og vil kunne genkende symptomer, som ikke altid fremstår tydeligt.