Neuropsykologisk undersøgelse i københavn

Mental vurdering og behandling efter hjerneskade

Intellektuelle og personlighedsmæssige ændringer efter en hjerneskade kan kræve store omstillinger i ens tilværelse. Livet foregår oftest på væsentligt ændrede forudsætninger, som indebærer en krævende og svær omstillingsproces.

Hvis du er blevet ramt af hjerneskade, er det vigtigt, at du får et grundigt overblik over, hvilke ændringer der er sket samt få vejledning om, hvordan du bedst kan kompensere for vanskelighederne. Jeg tilbyder en professionel neuropsykologisk undersøgelse fra min psykologpraksis i Valby – tæt på Frederiksberg og det øvrige København.

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

Testen vil som typisk vil omfatte:

Svære omvæltninger i livet

Det kan være en stor belastning, når du igennem lang tid har forsøgt at finde nye måder at gøre tingene på – hvor du forsøger at opbygge kompenserende strategier til støtte for den nye, mere sårbare eller svækkede funktion.

Måske søger du også efter nye meningsfulde mål og perspektiver i tilværelsen.

Også dine nærmeste kan være belastet af ikke helt at forstå de neuropsykologiske ændringer, når de vil støtte dig. Men her kan der være hjælp at hente i en neuropsykologisk undersøgelse – bl.a. med standardiserede tests, som beskriver mentale funktioner og færdigheder.


  Hvorfor få en neuropsykologisk undersøgelse?

  En neuropsykologisk undersøgelse kan være en uvurderlig hjælp til at få en grundig beskrivelse af din mentale funktion og forudsætninger. Du kan bl.a. få belyst dine stærke og svage områder, f.eks. i planlægningen af en revalidering eller i forberedelsen til en pensionsansøgning.

  Visse svækkede intellektuelle funktioner kan med fordel støttes eller afhjælpes gennem systematisk genoptræning, som jeg med faglig ekspertise kan rådgive om.

  Dine nærmeste kan også have en stor fordel af at lære at forstå de neuropsykologiske ændringer for at kunne støtte en bedst muligt.

  Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, kan det være en stor hjælp at tale med en psykolog. Jeg har mange års erfaring med at hjælpe folk gennem denne svære proces, og vil kunne genkende symptomer, som ikke fremstår tydeligt.

  Kontakt mig