Psykolog Fróði Debes

Stress2019-06-14T11:16:45+00:00

Stress

Hør i denne video om symptomer på stress og udbrændthed og om nødvendigheden af, at de bliver behandlet.

Man kan få stress ved stærke belastninger, som overstiger ens tilpasningskapacitet. Pludselig kan man ikke sove om natten. Der opstår koncentrationsbesvær. Hukommelsen svigter. Man overkommer ikke længere, hvad man tidligere gjorde med venstre hånd. Man er desorienteret og mangler overblik. Trætheden kan være lammende. Man kan måske ikke længere samle tankerne om at læse i en bog eller om at følge med i et fjernsynsprogram. Man bliver forvirret af at komme i et indkøbscenter eller i et supermarked, og man kan ikke holde ud at befinde sig i et selskab med mennesker, som fører skiftende samtaler. Alt bliver til støj. Rastløshed, uro og angst melder sig hurtigt, og man har mest lyst til at komme væk.

Somme tider har folk med stress udtrykt frygt for, om de har fået en hjerneskade. Dette er nu sjældent tilfældet, selv om hjernen menes midlertidigt at kunne påvirkes af langvarig udsættelse for stresshormoner. Men så hæmmende og begrænsende kan symptomerne føles. Arbejdsevnen kan påvirkes og en sygemelding kan være nødvendig.

Der kan være mange årsager til stress som f.eks. sygdom, dødsfald, trafikulykker, vold, seksuelle krænkelser, krig og forfølgelse, arbejdsmæssig overbelastning og konflikter i familien eller på arbejdspladsen.

Flere svære belastninger over kort tid kan akkumulere og tilsammen blive mere alvorlige. Nye belastninger kan genvække tidligere belastninger i ens liv. Nogle mennesker er modstandsdygtige og andre mere sårbare over for stress. Dette kan have indflydelse på, hvor let eller hvor alvorligt man påvirkes.

Igennem samtalerne forsøger vi først at fjerne de stressende forhold eller, alternativt, at fjerne dig fra de stressende situationer, du befinder dig i. Det kan også dreje sig om at håndtere skadelige menneskelige relationer på en ny måde. Du bør bringes ud af ensidige belastende rutiner og få mere varierede opgaver og oplevelser. Der skal skabes balance imellem ydelse i arbejdslivet og rekreation i fritiden. Du bør omgives af veldefinerede, klare og forudsigelige situationer, som minimerer usikkerhed, flertydighed og kaos.

En ophobning af stress kan med tiden forårsage symptomer på angst og depression

 • Vi kan opleve ekstrem bekymring og frygt eller regulær panik og irrationelle følelser af rædsel eller fare
 • Vi kan få hyppige fysiske symptomer som ophidselse, rysten, kvalme, hede- og kuldeture, svimmelhed, åndenød, hyppig tissetrang – alt sammen i fravær af nogen reel fare eller trussel
 • Tilbagevendende oprivende tanker og gentagne ineffektive forsøg på at kontrollere disse
 • Længerevarende sørgmodighed eller irritabilitet
 • Tab af interesse i aktiviteter, som man plejer at kunne lide
 • At sove eller spise umådeholdent
 • Følelse af skyld, værdiløshed eller håbløshed
 • Ængsetlighed og uro
 • Koncentrationsforstyrrelser, hukommelsesbesvær og besvær med at træffe beslutninger
 • Træthed kan være udpræget
 • Tanker om død eller selvmord kræver en umiddelbar indsats for at få hjælp

Din tolkning og forståelse af din situation kommer i fokus for at opnå større indsigt, klarhed og overblik. Du hjælpes til at geare ned, slappe af og falde til ro i dit sind og i din krop. Der bliver arbejdet med din psykiske modstandskraft og robusthed. Du støttes i at genoptage rekreative aktiviteter, som du tidligere har haft glæde ved, men måske har opgivet i en lang og stressende periode. En langsom og gradvis tilbagevenden til arbejdet er ofte en god plan at få lagt sammen med sin arbejdgiver.

Man kan håndtere og forhindre stress ved

 • At lære at fremkalde en afspændingsreaktion ved hjælp af teknikker som visualisering og åndedrætsøvelser og en øget kropsbevidsthed for at spore advarselstegn på stress.
 • Kognitiv restrukturering, som er en metode til at omtolke negative tanker og fortegende begreber for at håndtere svære situationer bedre
 • Motion
 • Ernæring
 • At tage sig af sig selv med rekreation, afslappelse og tid til et socialt liv
 • At lære at kommunikere bedre
 • Undgå ensomhed og isolation
 • Lære en selvbekræftende og selvunderstøttende indstilling