Stress psykolog i valby

Hvad er stress?

Du kan få stress ved stærke belastninger, som overstiger din tilpasningskapacitet.

Pludselig kan du ikke sove om natten. Der opstår koncentrationsbesvær. Hukommelsen svigter. Du overkommer ikke længere, hvad du tidligere gjorde med venstre hånd. Du er desorienteret og mangler overblik.

Trætheden kan være lammende. Du kan måske ikke længere samle tankerne om at læse i en bog eller om at følge med i et fjernsynsprogram. Du bliver forvirret af at komme i et indkøbscenter eller i et supermarked, og du kan ikke holde ud at befinde sig i et selskab med mennesker, som fører skiftende samtaler.

Alt bliver til støj. Rastløshed, uro og angst melder sig hurtigt, og du har mest lyst til at komme væk.

Somme tider har personer med stress udtrykt frygt for, om de har fået en hjerneskade.

Dette er nu sjældent tilfældet, selvom hjernen menes midlertidigt at kunne påvirkes af langvarig udsættelse for stresshormoner.

Det viser, hvor hæmmende og begrænsende symptomerne kan føles. Arbejdsevnen kan blive påvirket og en sygemelding kan være nødvendig.

Hvad er årsagen til stress?

Der kan være mange årsager til stress, f.eks.:

Flere svære belastninger over kort tid kan akkumulere og tilsammen blive mere alvorlige.

Nye belastninger kan vække tidligere belastninger i dit liv.

Nogle mennesker er modstandsdygtige og andre mere sårbare over for stress. Og det har indflydelse på, hvor let eller hvor alvorligt den enkelte påvirkes.

Igennem samtaler forsøger jeg først at fjerne de stressende forhold. Eller alternativt at fjerne dig fra de stressende situationer, du befinder dig i. Måske skal du lære at håndtere skadelige menneskelige relationer på en ny måde.

Eller måske skal du væk fra ensidige belastende rutiner og have mere varierede opgaver og oplevelser.

Det er vigtigt at skabe balance imellem ydelse i arbejdslivet og rekreation i fritiden. Og du bør omgives af veldefinerede, klare og forudsigelige situationer, som minimerer usikkerhed, flertydighed og kaos.

Har du stress?

Kan du nikke genkende til et eller flere af nedenstående psykiske eller fysiske tegn på stress?

Så er min anbefaling, at bør du søge behandling:

- Ekstrem bekymring og frygt eller regulær panik og irrationelle følelser af rædsel eller fare.

- Hyppige fysiske symptomer som ophidselse, rysten, kvalme, hede- og kuldeture, svimmelhed, åndenød, hyppig tissetrang – alt sammen i fravær af nogen reel fare eller trussel.

- Tilbagevendende oprivende tanker og gentagne ineffektive forsøg på at kontrollere disse.

- Længerevarende sørgmodighed eller irritabilitet.

- Tab af interesse i aktiviteter, som man plejer at kunne lide.

- Sove eller spise umådeholdent.

- Følelse af skyld, værdiløshed eller håbløshed.

- Ængstelighed og uro.

- Koncentrationsforstyrrelser, hukommelsesbesvær og besvær med at træffe beslutninger.

- Træthed kan være udpræget.

- Tanker om død eller selvmord kræver en umiddelbar indsats for at få hjælp.

- En ophobning af stress kan med tiden resultere symptomer på depression og angst.


  Besøg din stress psykolog i valby

  Som psykolog med mere end 30 års erfaring står jeg klar til at hjælpe dig videre, hvis du er så uheldig at være blevet ramt af stress.

  Kontakt mig gerne allerede i dag, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig.

  Hvordan behandler jeg stress som psykolog?

  Hos mig kommer din tolkning og forståelse af din situation i fokus for at skabe større indsigt, klarhed og overblik.

  Du får hjælp til at geare ned, slappe af og falde til ro i dit sind og i din krop.

  Der bliver arbejdet med din psykiske modstandskraft og robusthed. Du støttes i at genoptage rekreative aktiviteter, som du tidligere har haft glæde ved, men måske har opgivet i en lang og stressende periode.

  Det er ofte en god idé at lægge en plan for langsom og gradvis tilbagevenden til arbejdet sammen med din arbejdgiver.

  Kontakt mig