Forskning

Planlægning og udførelse af psykologiske tests i forskningsprojekter

  • Sammensætning af psykologiske testbatterier
  • Udførelse af testning
  • Scoring og statistisk bearbejdning og analyse af testresultater

Se i øvrigt under Links