Psykolog Fróði Debes

Psykologhjælp med sygesikringstilskud2019-04-15T07:26:43+00:00

Psykologhjælp med sygesikringstilskud

Henvisning til psykolog

Hvis man er i psykisk krise kan Sygesikringen i flere tilfælde yde tilskud, som dækker størsteparten af udgiften til behandling hos en psykolog. Tal med din praktiserende læge om en henvisning til psykologhjælp.

Psykologhjælp

Hos psykologen kan du få hjælp til at bearbejde krisen og sorgen. Det er muligt at komme igennem lammelsen og smerten, og at finde nye sider ved tilværelsen, ved andre mennesker og ved sig selv. Jo hurtigere hjælpen sættes ind, desto bedre.

Undertegnede har flere års erfaring med psykologisk behandling af kriser, har efteruddannelse i psykoterapi, har mangeårig erfaring med neuropsykologi (hjerneskader), og er autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn.

Sygesikringen

Du vælger selv én blandt de psykologer, der er tilknyttet Sygesikringen. Der ydes tilskud til indtil 12 samtaler af 45 min.’s varighed. Der er en vis egenbetaling.

Tilskud

Tilskud til psykologhjælp opnås efter henvisning fra praktiserende læge. Henvisningen skal udstedes senest 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Undtaget herfra er ofre for incest eller andre seksuelle overgreb samt klienter indenfor depressionskategorien. Tilskud ydes til:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer over 18 år med let til moderat depression
 • Personer mellem 18 og 38 år med let til moderat angstlidelse herunder OCD

Se i øvrigt Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.