Psykolog Fróði Debes

Depression2019-06-14T08:17:25+00:00

Depression

Hør i denne video om nogle symptomer på depression og hvordan man kan arbejde med negative tankemønstre og antagelser, og med uhensigtsmæssige måder at tolke verden på. Er ens selvudvikling muligvis gået i stå? Hvad kan man gøre for at hæve energiniveauet i sin krop?

Depression er en alvorlig tilstand med en stærkt sænket stemningsleje, som er forskellig fra den nedtrykthed og forstemning, som hører dagliglivets almindelige følelsessvingninger til.

Nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi eller øget trætbarhed betragtes som kernesymptomer. Som ledsagesymptomer betragtes nedsat selvtillid og selvfølelse, selvbebrejdelser og skyldfølelse, tanker om død og selvmord, tænke- og koncentrationsbesvær, agitation eller hæmning, søvnforstyrrelser, appetit- og vægtøgning.

Spørgeskemaer om graden af depression kan findes her: https://pro.medicin.dk/Sygdomme/Sygdom/318201