Findes “Emotionel Intelligens?”

Professor Jordan B Peterson mener nej!

Den såkaldte ‘EQ’ kan forklares ud fra allerede kendte og velbeskrevne begreber så som dimensionerne i fem-faktor-teorien samt almen begavelse (dvs. intelligens målt som IQ).